Nedajte zlodejom šancu

Majte neustále prehľad o tom, čo sa deje s Vašim majetkom

Bezpečne

Systém monitoruje Váš majetok a poskytuje vizuálny záznam v prípade poistnej udalosti.

Dostupne

Sledovať záznam alebo živý prenos z kamerového systému môže kedykoľvek a kdekoľvek.

Jednoducho

Kamerový systém nepotrebuje žiaden Váš zásah na to aby mohol spoľahlivo pracovať.

Ochrana majetku je prioritou každého z nás, bez ohľadu na to, či ide o občana, firmu alebo obec. Práve preto všetkým našim klientom ponúkame službu montáže, nastavenia a servisu vysoko kvalitných kamerových systémov, ktoré predstavujú moderné a bezpečné riešenie ochrany Vášho majetku. Sledované objekty sú nepretržite pod kontrolou, snímaný záznam je možné uložiť na pamäťové médiá, prenášať a podľa potreby zobrazovať. Takto je možné získať dôkazy, respektíve poskytnúť vysvetlenia v prípade najrôznejších nečakaných udalostí.

Kamerové systémy sú vhodné nielen na monitorovanie priestorov počas Vašej neprítomnosti, ale sú použiteľné aj pre potreby stráženia objektu strážnou službou. Moderné video-senzorové systémy dokážu v reálnom čase vyhodnocovať prijaté signály, v prípade potreby vyhlásiť poplach a upriamiť pozornosť strážnej služby tam, kde je to potrebné. Zároveň kamerové systémy veľmi dobre fungujú aj ako prevencia prípadnej kriminálnej činnosti, pretože ich umiestnenie na viditeľných miestach sledovaného objektu pôsobí na väčšinu kriminálnych živlov dostatočne odstrašujúco.

Inovácie v segmente kamerových systémov prichádzajú veľmi rýchlo a preto Vám prinášame stále to najlepšie, čo tento segment ponúka. Aby sme zabezpečili navyššiu kvalitu komponentov, ktoré používame a najlepšie možné rozlíšenie obrazu našich kamier používame len výrobky najlepších svetových a domácich výrobcov.

Účinná ochrana tam, kde je to potrebné

Komu sú kamerové systémy určené? Jednoducho každému komu záleží na majetku, ktorý vlastní alebo spravuje. Nerobíme rozdiel v tom, či je naším klientom občan, obec alebo firma. Kamerové systémy, ktoré ponúkame navrhneme, nastavíme a servisujeme vždy tak, aby stopercentne fungovali a nepretržite sledovali strážený objekt. Samozrejmosťou je uchovávanie záznamov aby sa k nim v prípade núdze dalo dostať a v spolupráci s políciou usvedčiť páchateľa.

Záznam z kamier je možné sledovať online, bez nutnosti byť v blízkosti sledovaného objektu. Preto si môžete byť istý, že máte stále prehľad o tom, čo sa vo vašom dome alebo vo vašej prevádzke deje.

Verejné priestranstvá 100%
Komerčné objekty 100%
Obytné budovy 100%
Rodinné domy 100%