Zrušili sme pravidlo FUP, takže v sieti ALNET odteraz surfujete naozaj bez obmedzení…

FUP (skratka z anglického Fair Use Policy) je vo všeobecnosti princíp hodnotnejšieho a pritom spravodlivého využívania obmedzených zdrojov. Zásady férového používania služby sa často používajú v oblasti telekomunikačných služeb a internetu, ak viacerí používatelia využívajú spoločnú kapacitu prenosovej linky. FUP je podobne ako tzv. agregácia mechanizmom, ktorým poskytovateľ neobmedzených služieb zabezpečuje, aby čo najviac zákazníkov získalo za svoje peniaze čo najvyššiu kvalitu. Keďže všetci používatelia rovnakej služby platia za ňu rovnaký poplatok, je nevyhnutná ich ochrana pred nadmerným využívaním služby inými po užívateľmi, ktorí by intenzívnym až nepretržitým sťahovaním veľkého množstva dát obmedzovali ostatných napríklad spomalením pripojenia ostatných.

Internet od AL-net je ale technicky zabezpečený na najvyššej možnej úrovni a preto sme mohli zrušiť FUP.